Laboratorieanalyser
  Återbetalningstiden för en investering i våra analyser är i regel mycket kort.
  Prestanda i frys-, kyl-, värme- och övriga vätskebaserade system kan markant avvika från designvärdena. Detta sker
  vanligtvis med tiden, men ibland dessvärre mycket snart efter uppstart. Olika kemiska reaktioner åstadkommer bl.a.
  försmutsning, korrosion och biofilm i systemet, vilka leder till avvikelser från den avsedda prestationen.
  Följden kan bli ödesdiger. Inte sällan förekommer det att system blir svårreglerbara, inte uppnår de föreskrivna
  kyl-/värmekraven, läcker och måste spädfyllas, systemkomponenter havererar eller i värsta fall t.o.m. att det totalt havererar.


  Våra olika analyser:
 


  Förebyggande analys


  Behovet av analyser i preventivt syfte har visat sig vara så stort att vi nu erbjuder en förenklad analys till våra kunder.

  Denna analys visar sex parametrar och kan snabbt ge OK vid godkända system.
  Komplett analys


  Vår kompletta analys ger er en säker bedömning av hur ert system mår. Den visar 18 parametrar av energi- och köldbärare. Till analysen följer en utförlig utvärderingsrapport, diagram och förslag på åtgärder.

  Som en bonus för trogna kunder så erbjuder vi denna analys utan kostnad vid köp av en av våra utrustningar

 

  Utökad analys

  Vid eventuell korrosion och föroreningar erbjuder vi en utökad analys med 12 parametrar.
  Den utökade analysen ger även fryspunkt och typ av köldbärare.

  Paketerbjudande

  Till våra kunder som är intresserade av fler analyser erbjuder vi 10 analyser per år av komplett analys till ett rabatterat paketpris. Hör av er vid intresse så berättar vi mer.

  Till alla våra analyser erbjuder vi alltid provflaska och provtagningsprotokoll. Ni kan även ta provet och skicka in
  direkt till oss. Tänk då på att ta minst 50 cl, anteckna eventuella upplevda problem samt kontaktpersons mail och
  telefonnummer samt eventuell fakturamärkning. Under sommarmånaderna är det viktigt att provet skickas direkt
  efter provtagning för att få så korrekta mätvärden som möjligt.

Tillbaka till tjänster

© Recowa Nordic AB 2015 | E-post: info@recowa.se | Tel: 0485-349 20
::Webproduktion: Öland på Internet AB ::